Ceannacháin ó thíortha lasmuigh den RA, ní ghearrfar CBL RA ort. Ach b’fhéidir go mbeidh ort dleacht agus/nó cáin a íoc i do thír agus do dháileacht á bailiú agat.
Cart siopadóireacht

Beartas Príobháideachais

Réamhrá

1    Táimid tiomanta do phríobháideachas ár gcuairteoirí agus úsáideoirí seirbhísí a chosaint.

2    Tá feidhm ag an mbeartas seo nuair a bhíonn muid ag gníomhú mar rialaitheoir sonraí maidir le sonraí pearsanta ár gcuairteoirí agus úsáideoirí seirbhíse; i bhfocail eile, nuair a chinnimid cuspóirí agus modhanna próiseála na sonraí pearsanta sin.

3    Úsáidimid fianáin ar ár suíomh Gréasáin. Sa mhéid nach bhfuil na fianáin sin fíorriachtanach chun ár suíomh Gréasáin agus ár seirbhísí a sholáthar, iarrfaimid ort toiliú lenár n-úsáid a bhaint as fianáin nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin den chéad uair.

4    Sa pholasaí seo, tagraíonn "muid", "sinn" agus "ár" do Motohaus Powersports Limited. Le haghaidh tuilleadh eolais fúinn, féach ar Roinn 13.

Creidmheas

Cruthaíodh an doiciméad seo le teimpléad ó SEQ Legal (https://seqlegal.com).

Conas a úsáidimid do shonraí pearsanta

1    Sa Roinn 3 seo tá na nithe seo a leanas leagtha amach againn:

(a)   na catagóirí ginearálta sonraí pearsanta is féidir linn a phróiseáil;

(b)   na críocha ar féidir linn sonraí pearsanta a phróiseáil dóibh; agus

(c)   bunanna dlí na próiseála.

2    Féadfaimid sonraí a phróiseáil faoi d'úsáid ár suíomh Gréasáin agus ár seirbhísí ("sonraí úsáide"). D’fhéadfadh go gcuimseodh na sonraí úsáide do sheoladh IP, suíomh geografach, cineál agus leagan an bhrabhsálaí, córas oibriúcháin, foinse atreoraithe, fad na cuairte, radhairc leathanaigh agus cosáin nascleanúna an tsuímh Ghréasáin, chomh maith le faisnéis faoi uainiú, minicíocht agus patrún úsáide do sheirbhíse. Is é ár gcóras rianaithe anailíse foinse na sonraí úsáide. Féadfar na sonraí úsáide seo a phróiseáil chun críocha anailís a dhéanamh ar úsáid an tsuímh Ghréasáin agus na seirbhísí. Is é ár leasanna dlisteanacha an bunús dlí don phróiseáil seo, is é sin monatóireacht agus feabhas a chur ar ár suíomh Gréasáin agus ár seirbhísí, agus faisnéis faoi tháirgí a sholáthar a léiríonn do leasanna féideartha.

3    Féadfaimid do shonraí cuntais a phróiseáil ("sonraí cuntais"). D’fhéadfadh d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist a bheith i sonraí an chuntais. Is tusa foinse na sonraí cuntais. Féadfar na sonraí cuntais a phróiseáil chun críocha ár suíomh Gréasáin a oibriú, ár seirbhísí a sholáthar, slándáil ár suíomh Gréasáin agus ár seirbhísí a chinntiú, cúltacaí ár mbunachair sonraí a chothabháil agus cumarsáid a dhéanamh leat. Is é ár leasanna dlisteanacha an bunús dlí leis an bpróiseáil seo, is é sin riar cuí ár suíomh Gréasáin agus ár ngnó.

4    Féadfaimid d'fhaisnéis atá san áireamh i do phróifíl phearsanta ar ár suíomh Gréasáin a phróiseáil ("sonraí próifíle"). D’fhéadfadh d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh ríomhphoist agus do stair siopadóireachta ón suíomh Gréasáin seo a bheith sna sonraí próifíle. Féadfar na sonraí próifíle a phróiseáil chun críocha d’úsáid a chumasú agus a mhonatóiriú ar ár suíomh Gréasáin agus ár seirbhísí. Is é ár leasanna dlisteanacha an bunús dlí don phróiseáil seo, is é sin riar cuí ár suíomh Gréasáin.

5    Féadfaimid do shonraí pearsanta a chuirtear ar fáil le linn úsáid ár seirbhísí a phróiseáil ("sonraí seirbhíse"). Féadfaidh soláthar gabhálais gluaisrothair agus trealaimh a bheith ar áireamh sna sonraí seirbhíse. Is tusa foinse na sonraí seirbhíse. Féadfar na sonraí seirbhíse a phróiseáil chun críocha ár suíomh Gréasáin a oibriú, ár seirbhísí a sholáthar, slándáil ár suíomh Gréasáin agus ár seirbhísí a chinntiú, cúltacaí ár mbunachair sonraí a chothabháil agus cumarsáid a dhéanamh leat. Is é ár leasanna dlisteanacha an bunús dlí leis an bpróiseáil seo, is é sin riar ceart ár suíomh Gréasáin agus soláthar éifeachtach agus éifeachtúil na n-earraí a d'ordaigh tú ónár suíomh Gréasáin.

6    Féadfaimid faisnéis a phróiseáil atá in aon fhiosrúchán a chuireann tú chugainn maidir le hearraí agus/nó tairiscintí speisialta ("sonraí fiosrúcháin"). Féadfar sonraí an fhiosrúcháin a phróiseáil chun críocha earraí agus/nó seirbhísí ábhartha a thairiscint, a mhargú agus a dhíol duit. Is é an bunús dlí leis an bpróiseáil seo ná toiliú trí shíntiús do Nuachtlitir an tsuímh Ghréasáin (Nuacht, Léirmheasanna agus Tairiscintí Speisialta).Is féidir leat do thoiliú leis an bhfaisnéis seo a athrú tríd an bhfeidhm rogha an diúltaithe do Newsletter laistigh den Nuachtlitir ríomhphoist, nó trí do Phainéal Faisnéise Cuntais, tar éis logáil isteach ar an suíomh Gréasáin

7    Féadfaimid faisnéis a bhaineann lenár gcaidrimh le custaiméirí a phróiseáil, lena n-áirítear faisnéis teagmhála custaiméara ("sonraí caidrimh chustaiméirí"). D’fhéadfadh d’ainm, do shonraí teagmhála, agus faisnéis a chuimsítear sa chumarsáid idir sinne agus tusa a bheith ar áireamh sna sonraí caidrimh chustaiméirí. Is tusa foinse na sonraí caidrimh custaiméara. Féadfar na sonraí caidrimh chustaiméirí a phróiseáil chun críocha ár gcaidreamh le custaiméirí a bhainistiú, cumarsáid a dhéanamh le custaiméirí, taifid a choinneáil ar na cumarsáidí sin agus ár gcuid táirgí agus seirbhísí a chur chun cinn do chustaiméirí. Is é an bunús dlí leis an bpróiseáil seo ná ár leasanna dlisteanacha, is é sin bainistíocht chuí ár gcaidrimh le custaiméirí.

8    Féadfaimid faisnéis a phróiseáil a bhaineann le hidirbhearta, lena n-áirítear ceannach earraí agus seirbhísí, a chuireann tú isteach linn agus/nó trínár suíomh Gréasáin ("sonraí idirbhirt"). D’fhéadfadh go mbeadh do shonraí teagmhála, sonraí do chárta agus sonraí an idirbhirt san áireamh sna sonraí idirbhirt. Féadfar na sonraí idirbhirt a phróiseáil chun na hearraí agus na seirbhísí ceannaithe a sholáthar agus taifid chuí a choinneáil ar na hidirbhearta sin. Is é an bunús dlí don phróiseáil seo ná feidhmiú fiosrúchán ceannaigh (“ordú”) idir tú féin agus sinne agus/nó bearta a dhéanamh, arna iarraidh sin duit, chun ordú den sórt sin a dhéanamh agus ár leasanna dlisteanacha, eadhon. riaradh cuí ár suíomh Gréasáin agus ár ngnó.

9    Féadfaimid an fhaisnéis a sholáthraíonn tú dúinn a phróiseáil chun liostáil dár bhfógraí ríomhphoist agus/nó dár nuachtlitreacha ("sonraí fógra"). Féadfar na sonraí fógra a phróiseáil chun críocha na fógraí agus/nó na nuachtlitreacha ábhartha a sheoladh chugat. Is é an bunús dlí don phróiseáil seo ná toiliú nó comhlíonadh iarratas ordaithe idir tú féin agus sinne agus/nó céimeanna a ghlacadh, arna iarraidh sin duit, chun idirbheart den sórt sin a dhéanamh.

10  Féadfaimid faisnéis a phróiseáil atá in aon chumarsáid nó a bhaineann le haon chumarsáid a sheolann tú chugainn ("sonraí comhfhreagrais"). Féadfar an t-ábhar cumarsáide agus na meiteashonraí a bhaineann leis an gcumarsáid a áireamh sna sonraí comhfhreagrais. Ginfidh ár suíomh Gréasáin na meiteashonraí a bhaineann le cumarsáid a dhéantar trí úsáid a bhaint as foirmeacha teagmhála an tsuímh Ghréasáin. Féadfar na sonraí comhfhreagrais a phróiseáil ar mhaithe le cumarsáid a dhéanamh leat agus taifid a choinneáil. Is é an bunús dlí leis an bpróiseáil seo ná ár leasanna dlisteanacha, is iad sin riarachán cuí ár suíomh Gréasáin agus ár ngnó agus cumarsáid le húsáideoirí.

11  Féadfaimid aon cheann de do shonraí pearsanta a shainaithnítear sa bheartas seo a phróiseáil nuair is gá chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint, cibé acu in imeachtaí cúirte nó i nós imeachta riaracháin nó lasmuigh den chúirt. Is é an bunús dlí don phróiseáil seo ná ár leasanna dlisteanacha, is iad sin ár gcearta dlíthiúla, do chearta dlíthiúla agus cearta dlíthiúla daoine eile a chosaint agus a dhearbhú.

12  Chomh maith leis na sainchuspóirí a bhféadfaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil mar atá leagtha amach i gCuid 3 seo, féadfaimid aon cheann de do shonraí pearsanta a phróiseáil nuair a bhíonn an phróiseáil sin riachtanach chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuilimid faoina réir a chomhlíonadh. , nó chun do leasanna ríthábhachtacha nó leasanna ríthábhachtacha duine nádúrtha eile a chosaint.

13      Ná tabhair sonraí pearsanta duine ar bith eile dúinn, le do thoil, ach amháin má leidimid ort é sin a dhéanamh.

Do shonraí pearsanta a sholáthar do dhaoine eile

1    Féadfaimid do shonraí pearsanta a nochtadh d'aon bhall dár ngrúpa cuideachtaí, ciallaíonn sé seo ár bhfochuideachtaí, ár gcuideachta shealbhaíochta deiridh agus a fochuideachtaí go léir a mhéid is gá go réasúnach chun na gcríoch, agus ar na boinn dlí, atá leagtha amach sa pholasaí seo. .Is féidir faisnéis faoinár ngrúpa cuideachtaí a fháil trí iarratas a cuireadh isteach chuig Motohaus Powersports Limited, Unit 1A Rose Estate, Osborn Way, Hook, Hampshire, RG27 9UT, An Ríocht Aontaithe, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig info@keisapparelco.uk .

2    Féadfaimid do shonraí pearsanta a nochtadh dár n-árachóirí agus/nó comhairleoirí gairmiúla a mhéid is gá le réasún chun críocha cumhdach árachais a fháil nó a chothabháil, rioscaí a bhainistiú, comhairle ghairmiúil a fháil, nó éileamh dlíthiúil a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint, cibé acu in imeachtaí cúirte nó i nós imeachta riaracháin nó lasmuigh den chúirt.

3    Féadfaimid d'ainm, suíomh ginearálta agus nósanna siopadóireachta san am a chuaigh thart, a nochtadh dár soláthraithe nó dár bhfochonraitheoirí a mhéid is gá le réasún chun seirbhís níos fearr agus táirge níos ábhartha a sholáthar.

4    Déanann ár soláthraithe seirbhísí íocaíochta, Shopify Payments agus PayPal, idirbhearta airgeadais a bhaineann lenár suíomh Gréasáin a láimhseáil. Ní roinnfimid sonraí idirbhirt lenár soláthraithe seirbhísí íocaíochta ach a mhéid is gá chun críocha d’íocaíochtaí a phróiseáil, chun íocaíochtaí den sórt sin a aisíoc agus chun déileáil le gearáin agus ceisteanna a bhaineann le híocaíochtaí agus aisíocaíochtaí den sórt sin. Is féidir leat faisnéis a fháil faoi bheartais agus cleachtais phríobháideachta na soláthraithe seirbhísí íocaíochta ag  Shopify Payments agus PayPal.

5    Féadfaimid sonraí do fhiosrúcháin a nochtadh do cheann amháin nó níos mó de na soláthróirí earraí agus seirbhísí tríú páirtí roghnaithe sin atá aitheanta ar ár suíomh Gréasáin (“brandaí”) chun iad a chumasú chun cabhrú linn a thairiscint agus earraí agus/nó seirbhísí ábhartha a dhíol leat. Gníomhóidh gach tríú páirtí den sórt sin mar rialaitheoir sonraí maidir leis na sonraí fiosrúcháin a sholáthraímid dó; agus tar éis dul i dteagmháil leat, soláthróidh gach tríú páirtí den sórt sin cóip dá pholasaí príobháideachais féin duit, a rialóidh úsáid an tríú páirtí sin as do shonraí pearsanta.

6    I dteannta leis na sonraí pearsanta a nochtaítear go sonrach atá leagtha amach i gCuid 4 seo, féadfaimid do shonraí pearsanta a nochtadh nuair is gá an nochtadh sin chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuilimid faoina réir a chomhlíonadh, nó chun do shonraí ríthábhachtacha a chosaint. leasanna nó leasanna ríthábhachtacha duine nádúrtha eile. Féadfaimid do shonraí pearsanta a nochtadh freisin nuair is gá an nochtadh sin chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint, cibé acu in imeachtaí cúirte nó i nós imeachta riaracháin nó lasmuigh den chúirt.

Aistrithe idirnáisiúnta de do shonraí pearsanta

1    Sa Roinn 5 seo, cuirimid faisnéis ar fáil faoi na cúinsí ina bhféadfaí do shonraí pearsanta a aistriú chuig tíortha lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE).

2    Tá na háiseanna óstála dár suíomh Gréasáin lonnaithe sa RA. Tá "cinneadh leordhóthanachta" déanta ag an gCoimisiún Eorpach maidir le dlíthe cosanta sonraí na RA.

3    Admhaíonn tú go bhféadfadh sonraí pearsanta a chuireann tú isteach lena bhfoilsiú trínár suíomh Gréasáin nó ár seirbhísí a bheith ar fáil, tríd an idirlíon, ar fud an domhain. Ní féidir linn cosc ​​a chur ar úsáid (nó mí-úsáid) sonraí pearsanta dá leithéid ag daoine eile.

 

Sonraí pearsanta a choinneáil agus a scriosadh

1    Leagann an Roinn 6 seo amach ár mbeartais agus ár nósanna imeachta um choinneáil sonraí, atá deartha chun cabhrú lena chinntiú go gcomhlíonaimid ár n-oibleagáidí dlíthiúla maidir le sonraí pearsanta a choinneáil agus a scriosadh.

2    Ní dhéanfar sonraí pearsanta a phróiseálaimid chun críche nó críocha ar bith a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá chun na críche sin nó na gcríoch sin.

3    I gcásanna áirithe ní féidir linn na tréimhsí a choinneofar do shonraí pearsanta a shonrú roimh ré. I gcásanna den sórt sin, cinnfimid an tréimhse choinneála bunaithe ar na critéir seo a leanas:

(a)    déanfar tréimhse choinneála na sonraí pearsanta agus an stair idirbheartaíochta a chinneadh bunaithe ar cheanglais airgeadais chun taifid ghnó a choinneáil.

 (b)   déanfar tréimhse choinneála na sonraí comhfhreagrais a chinneadh bunaithe ar achar ama a mheastar a bheith cóir chun aon cheisteanna reatha nó ceisteanna sa todhchaí a fhreagairt maidir le cumarsáid san am atá thart

4    D'ainneoin fhorálacha eile Alt 6 seo, féadfaimid do shonraí pearsanta a choinneáil nuair is gá iad a choinneáil chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuilimid faoina réir a chomhlíonadh, nó chun do leasanna ríthábhachtacha nó leasanna ríthábhachtacha duine eile a chosaint. duine nádúrtha.

Leasuithe

1    Féadfaimid an polasaí seo a nuashonrú ó am go chéile trí leagan nua a fhoilsiú ar ár suíomh Gréasáin.

2    Ba cheart duit an leathanach seo a sheiceáil ó am go chéile le cinntiú go bhfuil tú sásta le haon athruithe ar an bpolasaí seo.

3    Féadfaimid fógra a thabhairt duit faoi athruithe suntasacha ar an bpolasaí seo trí ríomhphost nó tríd an gcóras príobháideach teachtaireachtaí ar ár suíomh Gréasáin.

Do chearta

1    Sa Roinn 8 seo, tá achoimre déanta againn ar na cearta atá agat faoin dlí um chosaint sonraí. Tá cuid de na cearta casta, agus níl na sonraí go léir curtha san áireamh inár n-achoimrí. Dá réir sin, ba cheart duit na dlíthe agus an treoir ábhartha ó na húdaráis rialála a léamh chun míniú iomlán a fháil ar na cearta seo.

2    Is iad seo a leanas do phríomhchearta faoin dlí um chosaint sonraí:

(a)   an ceart chun rochtain a fháil;

(b)   an ceart chun ceartú;

(c)   an ceart chun scriosta;

(d)    an ceart chun próiseáil a shrianadh;

(e)    an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála;

(f)    an ceart chun iniomparthacht sonraí;

(g)    an ceart gearán a dhéanamh chuig údarás maoirseachta; agus

(h)    an ceart chun toiliú a tharraingt siar.

3    Tá sé de cheart agat deimhniú a fháil maidir le cibé an bpróiseálaimid do shonraí pearsanta nó nach bpróiseálaimid agus, nuair a dhéanaimid, rochtain ar na sonraí pearsanta, mar aon le faisnéis bhreise áirithe. Áirítear leis an bhfaisnéis bhreise sin sonraí faoi chuspóirí na próiseála, faoi chatagóirí na sonraí pearsanta lena mbaineann agus faoi fhaighteoirí na sonraí pearsanta. Mura ndéantar difear do chearta ná do shaoirsí daoine eile, cuirfimid cóip de do shonraí pearsanta ar fáil duit. Cuirfear an chéad chóip ar fáil saor in aisce, ach d’fhéadfadh go ngearrfar táille réasúnta ar chóipeanna breise. Is féidir leat rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta trí chuairt a thabhairt ar www.keisapparel.co.uk agus logáil isteach ar ár suíomh Gréasáin.

4    Tá sé de cheart agat aon sonraí pearsanta míchruinne fút a cheartú agus, ag cur cuspóirí na próiseála san áireamh, aon sonraí pearsanta neamhiomlán fút a bheith comhlánaithe.

5    I gcásanna áirithe tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta a scriosadh gan aon mhoill mhíchuí. Áirítear ar na himthosca sin: nach bhfuil na sonraí pearsanta riachtanach a thuilleadh maidir leis na críocha ar bailíodh nó ar próiseáladh iad ar bhealach eile; aistarraingíonn tú toiliú le próiseáil atá bunaithe ar thoiliú; go ndéanann tú agóid i gcoinne na próiseála faoi rialacha áirithe den dlí cosanta sonraí is infheidhme; is chun críocha margaíochta dírí a dhéantar an phróiseáil; agus gur próiseáladh na sonraí pearsanta go neamhdhleathach. Mar sin féin, tá eisiamh ar an gceart chun scriosta. Áirítear ar na heisiaimh ghinearálta nuair is gá an phróiseáil a dhéanamh: chun an ceart chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fheidhmiú; chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh; nó chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint.

6    I gcásanna áirithe tá sé de cheart agat próiseáil do shonraí pearsanta a shrianadh. Is iad na cúinsí sin ná: cuireann tú in aghaidh cruinneas na sonraí pearsanta; tá próiseáil neamhdhleathach ach cuireann tú i gcoinne scriosadh; ní theastaíonn na sonraí pearsanta uainn a thuilleadh chun críocha ár bpróiseála, ach teastaíonn sonraí pearsanta uait chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint; agus tá agóid déanta agat in aghaidh na próiseála, ar feitheamh fhíorú na agóide sin. Sa chás go bhfuil srian ar phróiseáil ar an mbonn seo, féadfaimid leanúint de do shonraí pearsanta a stóráil.Mar sin féin, ní dhéanfaimid é a phróiseáil ach amháin ar bhealach eile: le do thoiliú; chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint; chun cearta duine nádúrtha nó dlítheanach eile a chosaint; nó ar chúiseanna a bhaineann le leas an phobail

tábhachtach

7    Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne ár bpróiseála ar do shonraí pearsanta ar fhorais a bhaineann le do chás ar leith, ach amháin a mhéid is é bunús dlí na próiseála go bhfuil an phróiseáil riachtanach chun: tasc a chomhlíonadh a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú aon údaráis oifigiúil atá dílsithe dúinn; nó chun críocha na leasanna dlisteanacha atá á saothrú againn nó ag tríú páirtí. Má dhéanann tú agóid den sórt sin, scoirfimid den fhaisnéis phearsanta a phróiseáil ach amháin má táimid in ann forais dhlisteanacha láidre a léiriú don phróiseáil a sháraíonn do leasanna, do chearta agus do shaoirsí, nó má dhéantar an phróiseáil chun éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint.

8    Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne ár bpróiseála ar do shonraí pearsanta chun críocha margaíochta dírí (lena n-áirítear próifíliú chun críocha margaíochta dírí). Má dhéanann tú agóid den sórt sin, scoirfimid de do shonraí pearsanta a phróiseáil chun na críche sin.

9    Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne ár bpróiseála ar do shonraí pearsanta chun críocha taighde eolaíoch nó stairiúil nó chun críocha staidrimh ar fhorais a bhaineann le do chás ar leith, ach amháin má tá an phróiseáil riachtanach chun tasc a chur i gcrích ar chúiseanna a bhaineann le leas an phobail.

10  A mhéid is é an bunús dlí lenár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta ná:

(a)   toiliú; nó

(b)    go bhfuil an phróiseáil riachtanach chun conradh a bhfuil tú páirteach ann a chomhlíonadh nó chun bearta a ghlacadh arna iarraidh sin duit sula ndéanann tú conradh, agus go ndéantar próiseáil den sórt sin trí mhodhanna uathoibrithe, tá an ceart do shonraí pearsanta a fháil uainn i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín. Níl feidhm ag an gceart seo, áfach, i gcás ina mbeadh drochthionchar aige ar chearta agus saoirsí daoine eile.

11  Má mheasann tú go sáraíonn ár bpróiseáil ar do chuid faisnéise pearsanta dlíthe cosanta sonraí, tá ceart dlíthiúil agat gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta atá freagrach as cosaint sonraí. Féadfaidh tú é sin a dhéanamh i mballstát an AE ina bhfuil do ghnáthchónaí, d’áit oibre nó áit an tsáraithe líomhnaithe.

12  Sa mhéid is gur toiliú an bunús dlí lenár bpróiseáil ar do chuid faisnéise pearsanta, tá sé de cheart agat an toiliú sin a tharraingt siar am ar bith. Ní dhéanfaidh tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála roimh an tarraingt siar.

13  Féadfaidh tú aon cheann de do chearta maidir le do shonraí pearsanta a fheidhmiú trí fhógra scríofa a chur chugainn nó trí ríomhphost, chomh maith leis na modhanna eile atá sonraithe sa Roinn 8 seo.

Maidir le fianáin

1    Is comhad é fianán ina bhfuil aitheantóir (teaghrán litreacha agus uimhreacha) a sheolann freastalaí gréasáin chuig brabhsálaí gréasáin agus a stórálann an brabhsálaí. Seoltar an t-aitheantóir ar ais chuig an bhfreastalaí ansin gach uair a iarrann an brabhsálaí leathanach ón bhfreastalaí.

2    Féadfaidh fianáin a bheith ina bhfianáin “mharthanacha” nó ina bhfianáin “seisiúin”: stórálfar fianán marthanach ag brabhsálaí gréasáin agus fanfaidh sé bailí go dtí an dáta éaga socraithe, mura scriosann an t-úsáideoir é roimh an dáta éaga; rachaidh fianán seisiúin, ar an láimh eile, in éag ag deireadh an tseisiúin úsáideora, nuair a bheidh an brabhsálaí gréasáin dúnta.

3    De ghnáth ní bhíonn aon fhaisnéis i bhfianáin a shainaithníonn úsáideoir go pearsanta, ach d'fhéadfadh faisnéis phearsanta a stórálaimid fút a bheith nasctha leis an bhfaisnéis a stóráiltear ann agus a fhaightear ó fhianáin.

Fianáin a úsáidimid

Úsáideann muid fianáin chun na críocha seo a leanas:

(a)    fíordheimhniú - úsáidimid fianáin chun tú a shainaithint nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin agus de réir mar a dhéanann tú ár suíomh Gréasáin a nascleanúint.Is iad seo a leanas na fianáin a úsáidtear chun na críche seo: PHPSESSID;

(b)    stádas - úsáidimid fianáin chun cabhrú linn a chinneadh an bhfuil tú logáilte isteach ar ár suíomh Gréasáin Is iad na fianáin a úsáidtear chun na críche seo ná: FORM_KEY;

(c)    pearsanú - úsáidimid fianáin chun faisnéis a stóráil faoi do shainroghanna agus chun an suíomh Gréasáin a phearsantú duit. Is iad seo a leanas na fianáin a úsáidtear chun na críche seo: GUEST-VIEW agus STORE;

(d)    slándáil - úsáidimid fianáin mar eilimint de na bearta slándála a úsáidtear chun cuntais úsáideoirí a chosaint, lena n-áirítear úsáid chalaoiseach a chosc ar dhintiúir logáil isteach, agus chun ár suíomh Gréasáin agus ár seirbhísí a chosaint go ginearálta. Is iad seo a leanas na fianáin a úsáidtear chun na críche seo: FORM_KEY agus USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE;

(e)    fógraíocht - úsáidimid fianáin chun cabhrú linn fógraí a bhaineann leat a thaispeáint. Is iad seo a leanas na fianáin a úsáidtear chun na críche seo: STF;

(f)    anailís - úsáidimid fianáin chun cabhrú linn anailís a dhéanamh ar úsáid agus ar fheidhmíocht ár suíomh Gréasáin agus ár seirbhísí. Is iad seo a leanas na fianáin a úsáidtear chun na críche seo:  GTAG.JS agus ANALYTICS.JS; agus

(g)    toiliú fianán - úsáidimid fianáin chun do shainroghanna maidir le húsáid fianáin a stóráil ar bhealach níos ginearálta. Is iad seo a leanas na fianáin a úsáidtear chun na críche seo: USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE.

Fianáin a úsáideann ár soláthraithe seirbhíse

1  Úsáideann ár soláthraithe seirbhíse fianáin agus is féidir na fianáin sin a stóráil ar do ríomhaire nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin.

2  Bainimid úsáid as Google Analytics chun anailís a dhéanamh ar úsáid ár suíomh Gréasáin. Bailíonn Google Analytics faisnéis faoi úsáid an tsuímh Ghréasáin trí bhíthin fianáin. Úsáidtear an fhaisnéis a bhailítear maidir lenár suíomh Gréasáin chun tuarascálacha a chruthú faoi úsáid ár suíomh Gréasáin. Tá polasaí príobháideachta Google ar fáil ag: https://www.google.com/policies/privacy/. Is iad na fianáin ábhartha: GTAG.JS agus ANALYTICS.JS.

t5>

Fianáin a bhainistiú

1  Ligeann formhór na mbrabhsálaithe duit diúltú glacadh le fianáin agus fianáin a scriosadh. Athraíonn na modhanna chun é sin a dhéanamh ó bhrabhsálaí go brabhsálaí, agus ó leagan go leagan. Is féidir leat, áfach, faisnéis cothrom le dáta a fháil maidir le fianáin a bhlocáil agus a scriosadh trí na naisc seo:

(a)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ga (Chrome);

(b)   https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)   http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)   https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)   https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); agus

(f)   https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy ( Imeall).

2  Má dhéantar gach fianán a bhlocáil, beidh tionchar diúltach aige ar inúsáidteacht go leor suíomhanna Gréasáin.

3  Má chuireann tú bac ar fhianáin, ní bheidh tú in ann na gnéithe go léir ar ár suíomh Gréasáin a úsáid.

Ár sonraí

1  Tá an suíomh Gréasáin seo faoi úinéireacht agus á oibriú ag Motohaus Powersports Limited, úinéir Keis Apparel.

2  Táimid cláraithe i Sasana agus sa Bhreatain Bheag faoin uimhir chlárúcháin 3461184 agus tá ár n-oifig chláraithe ag Aonad 1A The Rose Estate, Hook, Hampshire, RG27 9UT, An Ríocht Aontaithe.

3  Is é Motohaus Powersports Ltd, Aonad 1A The Rose Estate, Hook, Hampshire, RG27 9UT, an Ríocht Aontaithe ár bpríomháit ghnó.

4  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn:

(a)    tríd an bpost, chuig an seoladh poist thuas;

(b)    ag baint úsáide as ár bhfoirm teagmhála suímh Gréasáin;

(c)   ar an teileafón, ar +44 (0)1256 704909; nó

(d)    trí ríomhphost, ag úsáid  info@motohauscom  sales@motohaus.com

Oifigeach cosanta sonraí

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála ár n-oifigeach cosanta sonraí: Wayne Harrison, ríomhphost:  wayne.harrison@motohaus.com, nó teileafón +44 (0) 1256 704909.

.